17. tammikuuta 2016

Ammattijärjestäjä: asumisen arjen muutosagentti

Niukkuuden ja ympäristöhaasteiden keskellä paikallisuus, uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen, resurssitehokkuus ja kierrätys ovat nousemassa keskeisiksi toimintamalleiksi. Kiertotaloudesta ja minulle asumisen arjen parissa työskentelevänä palveluyrittäjänä erityisen tärkeästä kuluttaja-cleantechista on puhuttu julkisuudessa viime aikoina paljon.

Kiertotaloudella tarkoitetaan järjestelmää, jossa materiaali kiertää arvonsa säilyttäen tai sitä jopa kasvattaen. Kiertotaloutta on myös se, että omistettavien tavaroiden sijaan hankitaan kiertotalouden periaattein tuotettuja palveluita. Kuluttaja-cleantechilla viitataan tuotteisiin ja palveluihin, joiden avulla ihmiset välttyvät luonnonresurssien haaskaamiselta.

Syömisen, liikkumisen ja asumisen päivittäiset käytännöt ovat tässä avainasemassa. Uusissa, yhä useammin mobiiliteknologian mahdollistamissa toimintamalleissa ihmiset voivat säästää sekä rahaa että ympäristöä esimerkiksi paremmalla energiankäytön hallinnalla tai kierrätyksellä ja tavaroiden jakamisella.

Monet uudet kiertotalousmallit edellyttävät, että ihmiset omaksuvat radikaalisti uudenlaisen toimintatavan. Esteeksi, tai vähintäänkin hidasteeksi, muodostuvat esimerkiksi inhimillinen halu omistaa tavaroita ja tottumusten muuttamisen perustavanlaatuinen vaikeus.

Tietoisuus ympäristöystävällisestä ja kaikin puolin kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta ja kustannussäästöistä ei yksinään riitä kansalaisille motivaattoriksi: kiertotalouden toteuttamisen tulee olla myös helppoa, näppärästi nivottavissa omiin arjen rutiineihin ja kulkureitteihin.

Elämäntyyli, arvot ja asenteet ohjaavat yhä enemmän ihmisten valintoja tuotteiden ja palveluiden käyttäjinä. Entistä useampi suomalainen tulee näinä päivinä siihen tulokseen, ettei kotiin kerätty tavarapaljous tuo mukanaan elämänlaatua, vaan itse asiassa laskee sitä monin erilaisin tavoin.

Aika on meille suomalaisille useimmiten se resurssi, josta arjessa on pulaa. Harvat tulevat itsenäisesti systemaattisesti kohdentaneeksi rajallista aikaansa kodin tavaroiden läpikäymiseen, tarpeettoman karsimiseen, kierrätyskanavien selvittämiseen ja asumisen arjen toimimattomien prosessien uudelleen miettimiseen.

Ongelmatilanteen äärelle yhdessä objektiivisen ammattilaisen kanssa pysähtyminen ja ongelman ratkaisemiseksi kokeilujen kautta luodut käytännöt vievät asioita tehokkaasti eteenpäin. Arkeen juurtuneita tottumuksia on hyvin vaikea muuttaa pelkällä tiedolla. Yhdessä tehden onnistumisen mahdollisuudet moninkertaistuvat.

Alkuperäinen versio tästä tekstistä julkaistiin 19.11.2015 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen verkkokaupan blogissa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti